FEDERATIE

MAASMECHELEN-ZUID Bisdom Hasselt

Welkom!

Welkom op de website van parochiefederatie Maasmechelen-Zuid.

We proberen de informatie over de zes parochies van onze federatie zo overzichtelijk mogelijk te presenteren.
Bij “actueel” vindt u telkens een overzicht van de lopende activiteiten.
In de rubriek “in beeld” brengen we geregeld een beeldverslag.

Aarzel niet contact op te nemen indien u verdere vragen heeft !

De pastores en het federatieteam.


KERSTMIS VIEREN IN ONZE FEDERATIE

Kerstavond donderdag 24 december
17.30 uur: Opgrimbie (gezinsviering)
19 uur: Kotem
20 uur: Proosterbos (gezinsviering)
22.30 uur: Mechelen-aan-de-Maas

Kerstdag vrijdag 25 december
9.30 uur: Boorsem (gezinsviering)
10.45 uur: Uikhoven
11 uur: Mechelen-aan-de-Maas (gezinsviering)


Kerstmis: revolutie van tederheid

Een kind vertedert:
ruwe handen worden zacht,
op serieuze gezichten verschijnt een lach,
in een kil hart groeit licht en warmte ...

Paulus schrijft over Kerstmis:
“God laat ons zijn tederheid en mensenliefde voelen”.

Het lijkt onschuldig.
“Maar Kerstmis is een revolutie”, zegt paus Franciscus.
Het is “de revolutie van de tederheid”!

Als het wààr is dat God niet hoog en ver is,
maar met tedere liefde onze kwetsbaarheid deelt;
als God niet afstandelijk blijft,
maar zijn handen vuil maakt om te dienen ...
... dan keert dit alles ondersteboven.

In deze God geloven
is geen theorie maar praktijk:
angst keren tot vertrouwen,
vreemd tot vriend maken,
zoveel maal “ik” verbinden tot “wij”.

Moge het kerstkind ons vertederen
zodat wij teder en menslievend
meestappen in Gods revolutie ...