RUBRIEK Roepingen

Uw parochie

1900 parochies online op Kerknet

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

ROEPINGENPASTORAAL

Een dienst wanneer je zoekt tot welke weg God je roept

Roepingenpastoraal wenst je zo goed mogelijk te gidsen. We willen je helpen om te ontdekken of het priesterschap, het religieuze leven, het huwelijk of het celibataire leven jouw roeping is.

Logo

Logo Bron: Roepingenpastoraal Vlaanderen

Eén van deze levenskeuzen is de jouwe, en graag willen we je hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Priesterschap en religieuze leven is niet voor iedereen, maar het zou voor jou kunnen zijn. Waarom zou je ons niet contacteren om het uit te zoeken?  

VERNIEUWDE WEBSITE

roeping in veelvoud

Bidden om roepingen

Bidden om roepingen Bron: Fraternitié Monastique Jérusalem

Op de website www.roepinginveelvoud.be vind je extra getuigenissen en bijkomende informatie - het is de jongere versie van deze naar lay-out ouder geworden site roepingen.be

MEELEEFDAGEN IN WESTVLETEREN

Ontdek het abdijleven

Mannen onder de 45 jaar die graag de rijke traditie van het abdijleven van naderbij willen proeven en ervaren worden uitgenodigd om met de broeders in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren het leven van elke dag tijdens een weekend te delen.

Meeleefdagen in abdij Westvleteren

Meeleefdagen in abdij Westvleteren Bron: Abdij Westvleteren

KOM EN ZIE

19-14 februari 2016
19-22 juli 2016
4-6 november 2016

Info en inschrijven: meeleefdagen.ssixt@gmail.com

MEELEEFDAGEN IN ABDIJ KONINGSOORD

Weekend

Voor wie? Jonge vrouwen

Wat? Kennismaking met het leven van een abdij

Hoe? Dialoog, bezinning, leven op het ritme van de abdij, uitwisseling van ervaringen,…

Abdijgemeenschap Koningsoord

Abdijgemeenschap Koningsoord Bron: Abdij Koningsoord

Wanneer? 22-24 april 2016 en
11-13 november 2016, van vrijdag- tot zondagmiddag

Richtprijs: 50 € (overleg is mogelijk)

Geïnteresseerd?
Mail novicenmeesteres@koningsoord.org

Abdij Koningsoord
Johannahoeveweg 79
6816 VG Arnhem
Nederland www.koningsoord.org
 

Godgewijde maagdelijkheid in de wereld

In woorden

In bijlage vindt u de Nederlandse vertaling van het "Vademecum over de Godgewijde maagdelijkheid in de wereld".

Christus de Verlosser

Christus de Verlosser Bron: urv.be

Dit document van de Franse bisschoppencommissie werd in Rome goedgekeurd en kan dus ook voor bisschoppen, priesters, geestelijk begeleiders, godgewijde maagden en kandidates voor deze levensstaat een hulpmiddel zijn om deze roeping beter te begrijpen of te beleven.

Lees het getuigenis van een Godgewijde maagd op deze website op de balk links onder "Ongehuwd zijn voor het Rijk Gods". 

BRIEF BIJ HET 'JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN'

De Congregatie voor Instituten van Godgewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven publiceerde recent een brief onder de titel “Gaudeamus”. Met de medewerking van Kerk in Nood – Oostpriesterhulp, is deze brief nu ook beschikbaar in het Nederlands: “Verheugt U!”.

Logo Jaar van het Godgewijde Leven

Logo Jaar van het Godgewijde Leven Bron: Osservatore Romano

Roepingenpastoraal biedt deze brief bij het Jaar van het Godgewijde Leven (30 november 2014 - 2 februari 2016) in bijlage aan. Integraal (39 pagina's) met enkele bladzijden ‘stof tot nadenken' (7 pagina's). Dat deze brief de harten van ieder die dit leest raakt en laat zien dat een Godgewijd Leven een leven van grote vreugde kan zijn.

PAUS FRANCISCUS OVER BELANG VAN ROEPINGEN

In een toespraak tot de plenaire vergadering van de Congregatie voor de Clerus heeft de paus het belang onderstreept van roepingen en aangedrongen op onderscheidingsvermogen bij de aanvaarding van kandidaten. "Roepingen zijn een schat voor de Kerk omdat zij God in het hart plaatsen van mensen die geroepen zijn om Hem te volgen”, sprak de paus. “Wie geroepen is, is dienaar van een genade die God hem heeft geschonken voor het welzijn van allen, ook van wie zich van het geloof heeft verwijderd of zijn geloof in Christus niet langer belijdt. De gemeenschap is de bewaker van deze schat van de roepingen en moet die met haar genegenheid bewaken."

Paus Franciscus

Paus Franciscus Bron: rr

 Paus Franciscus beklemtoonde het belang van vorming, die het antwoord is op de genade die God via de roepingen heeft gegeven. "Zij zorgt ervoor dat die onbewerkte diamant van de roeping met genegenheid wordt bewerkt om te kunnen schitteren te midden van het volk. Zo wordt God naderbij gebracht en kunnen wij steeds sterker op hem gelijken." De paus hoopt op priesters die gelukkig zijn met een roeping, die zij in gebed beleven. "Het gebed van het hart, de dialoog met God, is het hart van het priesterleven." (Kerknet)

 

PAUS BENADRUKT MET EEN SPECIAAL JAAR DE KERKELIJKE BETEKENIS VAN HET GODGEWIJDE LEVEN

Naar aanleiding van de Dag van het Godgewijde Leven heeft aartsbisschop José Rodriguez Carballo o.f.m., de secretaris van de Congregatie voor de Religieuzen, toelichting gegeven bij het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’: “ Paus Franciscus zal het themajaar op 30 november 2014 openen, en dit jaar afsluiten op 2 februari 2016.”

Zwartzusters in Brazilië

Zwartzusters in Brazilië Bron: Zwartzusters Brugge


Monseigneur Carballo: "Met dit jaar wil paus Franciscus de betekenis van de kloosterordes en religieuze congregaties voor het kerkelijke leven onderstrepen. Zo is hij van plan om mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Rome te ontmoeten en er wordt een reeks wetenschappelijke symposia gepland over de betekenis van de ordes en congregaties in het verleden en voor de toekomst."

Paus Franciscus zal ook een apostolische brief publiceren over de betekenis van het leven in de religieuze gemeenschappen. De congregatie zelf plant een schrijven met aanbevelingen over de omgang met de bezittingen van kloosters, evenals een document over de relatie tussen plaatselijke bisschoppen en de religieuze ordes en congregaties.

Paus Franciscus omschreef religieuzen zondag 2 februari als gist en als een geschenk van God: "Gewijde personen zijn de zuurdesem voor de groei naar een rechtvaardiger en broederlijker samenleving. Wat zou er gebeuren indien er niet langer vrouwelijke religieuzen zouden zijn in onze ziekenhuizen, missies of scholen? Wij kunnen ons geen Kerk inbeelden zonder de religieuzen. De Kerk en de wereld heeft nood aan dit getuigenis van de liefde en barmhartigheid van God ."

KerkNet

 

 

 

PAUS SPOORT VLAAMSE JONGEREN AAN TOT MOEDIGE KEUZE

'Liefde voor armen en gekwetsten behoort tot de kern van het evangelie'

BRUSSEL (KerkNet) – Ik ben bijzonder blij jullie te ontmoeten, omdat het ook mijn taak is om jongeren te dienen en hun onrust te beluisteren… Die onrust is als een zaadje dat uiteindelijk vruchten geeft. Op dit moment voel ik dat ik jullie een kostbare dienst kan bewijzen. Als paus ben ik echt gelukkig. Absoluut. Ik ben absoluut gelukkig. Dat zei paus Franciscus bij het begin van zijn ontmoeting met vijf Vlaamse jongeren van 'Verse Vis', waarvan het verslag donderdagavond was te zien in het reportageprogramma 'Koppen' van de VRT. Gevraagd naar zijn grote liefde voor de armen en gekwetsten, antwoordde hij dat dit tot de kern van het evangelie behoort: "Ik geloof in God, in Christus en in zijn evangelie." Paus Franciscus verwees terzijde naar het verwijt van sommige conservatieve Amerikaanse christenen dat hij omwille van zijn aandacht voor de armen een marxist is. "Maar dat is niet waar. De liefde voor de armen is een gebod van het evangelie, niet van het communisme. Dat is het evangelie. Armoede heeft geen ideologie. Daarom denk ik dat armen de kern vormen van het evangelie."

Vlaamse jongeren bij paus Franciscus

Vlaamse jongeren bij paus Franciscus Bron: KerkNet

Een van de jongeren vroeg de paus of hij soms een boodschap heeft voor jongeren die niet of op een andere manier geloven. Franciscus geeft hen de raad om te streven naar authenticiteit: "Mijn authenticiteit is dat ik spreek als gelijke. Wij zijn allen broeders. Gelovigen en niet-gelovigen, diegenen van deze of van een andere geloofsovertuiging. De mens is het centrum van de geschiedenis." Maar die mens, zo voegde hij er aan toe, is afgedwaald van zijn pad. De mens is weggedrukt uit het centrum. Vandaag staan de macht en het geld in onze geglobaliseerde samenleving centraal. “In een wereld waarin eerst en vooral macht en geld belangrijk zijn, zijn de jongeren opzij geschoven. Jongeren willen geen kinderen meer en kleine gezinnen. Bejaarden worden aan de kant geschoven. Veel ouderen sterven een soort verborgen euthanasie omdat niemand hen verzorgt. En nu worden jongeren weggejaagd. We bevinden ons in een wegwerpcultuur." Tegelijk zei paus Franciscus te hopen dat er nieuw lied wordt gespeeld en merkt hij dat er een nieuwe stijl van politiek ontstaat: "Dat geeft mij hoop." 

Een van de jongeren zei dat hij soms twijfelt of de mensheid wel in staat is om zorg te dragen voor deze wereld en voor de mensheid als geheel. De paus reageerde: "Ik stel mij twee vragen: waar is God en waar is de mens? Ik vraag mij soms af waar de mens is in deze 21ste eeuw. Wanneer de mens zichzelf vindt, dan zoekt hij God. De weg naar eerlijkheid, waarheid, goedheid en schoonheid, is een lange weg en sommige mensen vinden dat pad nooit in hun leven. Maar ze zijn oprecht, eerlijk met zichzelf, zo goed en zulke liefhebbers van schoonheid, dat zij uiteindelijk een heel volwassen persoonlijkheid hebben en God ontmoeten." 

Paus Franciscus had tot slot zelf ook een vraag voor de jongeren. Zij komt uit het evangelie. "Waar is je hart. Waar rust je schat? Welke schat willen jullie in uw hart dragen?" Daarbij kunnen jongeren zoals zovelen kiezen voor macht, geld of trots. "Of goedheid, schoonheid, het verlangen om het goede te doen. Het kunnen zoveel dingen zijn. Voor welke schat kiest U? Maar dat is een vraag waarop jullie moeten antwoorden aan jezelf, alleen. Dat is de vraag die ik jullie wil stellen."

(Kerknet)

LEVENSLANG BEWUST IN AFZONDERING

Kluizenares zuster Elisabeth

Zuster Elisabeth (38 j.) kiest om haar leven in afzondering door te brengen. Op zondag 8 december 2013 sprak zij haar gelofte uit in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen.

Kluizenares Elisabeth

Kluizenares Elisabeth Bron: Braambos

In de eenzaamheid is zuster Elisabeth door haar dagelijks gebed verbonden met de wereld.

Klik hieronder voor meer informatie. 

 

HUWELIJK EN PRIESTERSCHAP ZIJN VOOR HET LEVEN

Paus Franciscus antwoordt jongeren

Op 4 oktober, feest van de heilige Franciscus, had paus Franciscus in Assisi een feestelijke en enthousiaste ontmoeting met duizenden jongeren.

Paus Franciscus met jongeren

Paus Franciscus met jongeren Bron: rr

Paus Franciscus zei treffend over de roeping tot het huwelijk en het priesterschap dat dezen "niet gekozen worden voor tien jaar of zo lang de liefde duurt, maar voor het hele leven. Jezus Christus heeft ons immers ook niet gered voor een beperkte tijd, maar definitief, voor eeuwig!"

LATE ROEPINGEN

Reportage Koppen

Het televisieprogramma "Koppen" verzorgde een reportage over pater Nikolaas uit de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken, en over pater Willem van de Abdij van Averbode. Beide traden op oudere leeftijd binnen in de abdij en zijn vandaag gelukkige priesters.

Heb vertrouwen!

Heb vertrouwen! Bron: Roepingenpastoraal Vlaanderen

Hieronder vindt u de link naar de reportage.
Om informatie over de de abdij van Sint-Andries of de abdij van Averbode te bekomen, surf naar onderstaande links.

De lijst van andere religieuze gemeenschappen in ons land vindt u op de website van de 'Unie van de Religieuze Vlaanderen".

Informatie over roepingen tot het diocesane priesterschap vindt u op deze website onder 'contactadressen', en vervolgens onder 'priester worden'.

THEMANUMMER KERKPLEIN

OVER ROEPINGEN

Het diocesane blad van het bisdom Gent gaf een boeiend themanummer uit over roepingen. Naast enkele getuigenissen en reflecties over geroepen zijn vandaag, valt in het bijzonder de brief 'Ik heb priesters nodig' van monseigneur Luc Van Looy op.

Monseigneur Luc Van Looy

Monseigneur Luc Van Looy Bron: Persdienst bisdom Gent

De bisschop van Gent schrijft hierover: ‘We hebben mensen nodig die de gemeenschap tonen dat Christus zelf onze enige Heer is en met heel hun leven op Gods liefde ingaan. Zij zijn een levende herinnering en een teken dat God bestaat en met ons bezig is. Dat is nu juist de roeping van de priester. Voltijds is hij bezig met God, dag en nacht en de liefde die hij daar ontvangt en doorgeeft vervult hem met de diepste vreugde. Ik weet wel, het vraagt moed om voor deze zending te kiezen. Vooral het getuigenis van wie het gedaan heeft, kan hier overtuigen'.

Het hele themanummer kan u hieronder digitaal dowloaden. 

MAGAZINE OVER DE PRIESTER

Nieuw magazine

Deze lente verscheen het magazine ‘Wie is de priester?’ Wie of wat is de priester? Waarom zijn er priesters in het christendom? Wat doen ze en vooral, wat is de betekenis van het priesterschap? Op die vragen wil het magazine ‘Wie is de priester?’ antwoord geven.

Cover 'Wie is de priester?'

Cover 'Wie is de priester?' Bron: F. Hacour

Het wil de lezer kennis laten maken met wie de priester vandaag is, hoe hij leeft en werkt. "We hebben priesters nodig", zegt de Antwerpse bisschop Johan Bonny. "Het zijn bruggenbouwers, ze brengen mensen samen en helpen hen de weg naar God in hun leven te vinden." In het grote interview met monseigneur Bonny praat hij vrijmoedig over hoe hij de priester ziet, over het celibaat en de vraag waarom vrouwen geen priester kunnen worden. Een hele reeks bekende mensen nemen het woord over de priester, zoals Mark van de Voorde en Bart Demyttenaere en de Brugse bisschop Jozef De Kesel. Priesters getuigen over zichzelf, over hun roeping, hun visie op Kerk en wereld. De vaak gestelde vragen over de priester worden in een ‘FAQ' samengebracht.

Het magazine wil op een toegankelijke en open manier aan alle geïnteresseerden informatie geven over wie de priester vandaag is. Het kan ook een aanzet zijn om in de parochieploeg of de pastorale beleidsgroep in gesprek te gaan over het priesterschap. Het wil ook als een spiegel zijn door priesters ertoe aan te zetten persoonlijk of samen stil te staan bij hun manier van priester zijn vanuit de veelvormigheid van de verschillende reflecties en getuigenissen. En wellicht herontdekken mensen op deze manier het priesterschap als een unieke manier om dienstbaar te zijn aan God en de mensen.

U kan het magazine, 42 pagina's, bestellen bij roepingenpastoraal Vlaanderen (roepingen@kerknet.be) voor € 4, verzending inbegrepen. 

OPEN AVONDEN VOOR JONGEREN EN STUDENTEN

In Brugge, Gent en Leuven

Het seminariehuis van Gent, het seminarie van Brugge en het Johannes XXIII-seminarie van Leuven organiseren regelmatig kansen tot ontmoeting voor jongeren.
In Gent en Leuven gaat de open avond telkens door donderdagavond. In Brugge is dat op zondagavond.

Musicerende jongeren tijdens de eucharistie in Leuven

Musicerende jongeren tijdens de eucharistie in Leuven Bron: N. Hannes

De Open Avonden in het seminariehuis van Gent en in het Johannes XXIII-seminarie van Leuven lopen tijdens het academiejaar. Vanaf eind september tot eind juni, uitgezonderd de kerst-en paasvakantie, is er voor studenten en jongwerkenden een eucharistieviering met nadien een broodmaaltijd. Af en toe volgt er een geestelijk vormingsmoment met een getuigenis of een referaat. In Leuven vangt de eucharistie aan om 18.30 u., in Gent om 19 u.

Seminariehuis Gent
Gouvernementstraat 12 - 9000 Gent
(initiatief van de Studentenpastoraal Gent)

Johannes XXIII-seminarie (naast het Lemmensinstituut)
Lemmensberg 1 - 3000 Leuven
(initiatief van het interdiocesaan seminarie)

< 2017 >
z m d w d v z
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31